Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 20 mei 2017

Om het toenemende doorgaand vrachtverkeer in het Waasland aan banden te leggen, ziet N-VA dé oplossing in een uitgebreid systeem van camera's met nummerplaatherkenning. Daarvoor wil het met alle betrokken gemeenten, politiezones en het Vlaams gewest een ambitieuze, regionale aanpak uitwerken. JORIS …

Op 26 april 2017

Het huidig gemeentebestuur pakte opnieuw uit met een dossier... en wéér is er wat aan de hand! …

Op 29 maart 2017

De plannen voor een nieuw gemeenschapscentrum van 6 miljoen euro zijn voor N-VA Kruibeke onverdedigbaar. Volgens ons is het dossier slecht gemotiveerd en zijn er te veel onduidelijkheden. We dienen klacht in tegen deze plannen. Wordt vervolgd! …

Op 21 december 2016

21 december 2016 Zoals de N-VA bij monde van Kamerlid Peter Dedecker steeds stelde, is het juridisch niet dicht te spijkeren om overheidsgeld uit te keren aan aandeelhouders. Dat is vandaag bevestigd door het Europees Hof van Justitie, dat de staatswaarborg voor Arco bestempelde als onrechtmatige …

Op 20 december 2016

Het gemeentebestuur komt alwéér met een studie aanzetten. Ditmaal betreffende de uitbreiding van het sportcomplex ‘De Dulpop’. Hoewel er al gecommuniceerd wordt omtrent het programma van wat er zal komen, wil men nog een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren; kostenplaatje: 30.000 EUR. De N-VA …

Op 19 maart 2016

De leden van N-VA Kruibeke hebben een nieuw afdelingsbestuur verkozen. Zowel Kenny Marien als Dimitri Van Laere werden unaniem verkozen als respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter.  De nieuwe ploeg telt 25 bestuursleden en heeft haar eerste bestuursvergadering reeds achter de rug. Ook hier …